VisualMar International Events & Press, (AM57grup), CSR deeply-rooted in our DNA

The concept Corporate Social Responsibility (CSR) makes companies think in complex ways. They go through several strategic stages while applying various social responsible decisions. Furthermore, these decisions aren’t implemented in a linear way and the companies won’t always follow the same path. The fact is that an organization owns individual characteristics and dimensions, and have their own needs. Less than fourteen years ago, a sports company was accused of contributing to child labour, and other companies were held responsible for pollution and the decline of biodiversity. Nowadays these companies have developed new insights and became pioneers on CSR). 

They frequently underline these enormous problems, and are in this way leading and improving the society. In 1976 the  executive Sir Geoffey Chandler, initiated Shell’s first Statement of General Business Principles. This introduction made many companies rethink their way of doing business and started working from a social-responsible point of view.  It’s certain that we, the companies, need to change and start the dialog with our stakeholders, local society, professionals, associations to obtain a collective consensus in which we all can win.

Today the general opinion is for a more socio-political role of the industry at global and local level.  The consciousness towards CSR has developed, CSR isn´t seen as a management tool anymore. Instead it´s seen as an integrated way of working, supported by each employee. In this way creating a shared consciousness and commercial advantage.

Through our research at the various business sectors of Catalonia related to the world of the sea, we got a good insight in the opportunities and chances of international exchange for companies in which CSR is an important issue, and like us, is deeply-rooted in their DNA.

VisualMar International Events & Press integrates prevention and safety in her working activities in which humans and the ambient are always respected.

VISUALMAR International Events & Press, (AM57grup), EN EL NOSTRE ADN la RSC

Parlar de Responsabilitat social, ambiental i econòmica (RSC), resulta complex; els canvis que experimenten les empreses amb els diversos factors estratègics per passar les diferents  etapes de conversió no es lineal. No totes les empreses passem  les mateixes fases ni tenim les mateixes, dimesions, característiques,  ni necessitats.

Fa nomes uns 14 anys, Nike era acusada d’afavorir el treball infantil  o General Electric de contaminar massivament , d’altres de destruir la biodiversitat. Aquestes empreses han canviat moltes coses i  fins lideren canvis davant de  problemes socials o de gestió ambiental, malgrat generin  certa controvèrsia encara. Determinar que es el que ha fet que moltes empreses, grans i  petites  canviïn des de que Sir Geoffrey Chandler.  com  administrador de Shell, va formular al 1976 una declaració de principis empresarials que va introduir una consciència social i ambiental a l’empresariat , no es pas senzill,  però el cert es que van canviant i  cada dia es més evident i hi ha consens que les empreses  hem  de modificar l’enfoc , crear canals de diàleg amb els nostres grups d’interès,  amb  la societat local, professionals  o associacions etc.

Avui es planteja el  nou rol sociopolític  de l’empresa en un món local i global i una comprensió de la  Responsabilitat social i ambiental que res te a veure amb la filantropia, la gestió de riscos de fa uns anys,  ni amb la incorporació d’un departament de RSC com una nova àrea de gestió. 

Els diversos sectors empresarials i  corporatius de Catalunya vinculats al mar i a la costa tenim  un bon recorregut en  la reflexió activa  sobre l’ empresa, l’ entorn i els nostres grups d’interès i un mar  d’oportunitats comercials i d’intercanvis internacionals  amb  la RSC incorporada  en la mateixa estratègia de l’empresa, en el nostre ADN.

VisualMar International Events & Press, (AM57grup), MVO diepgeworteld in ons DNA

Het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) laat bedrijven op een complexe manier denken; Bij het implementeren van verscheidene maatschappelijk verantwoorde beslissingen doorloopt men verschillende strategische fases. Bovendien worden deze veranderingen niet lineair toegepast en bewandeld men niet allemaal dezelfde weg. Een organisatie bezit nou eenmaal individuele karakteristieken en dimensies, en heeft tevens haar eigen benodigdheden. Nog geen 14 jaar geleden, werd Nike beschuldigd van het bijdragen aan kinderarbeid, General Electric van milieuvervuiling en werden anderen verantwoordelijk gehouden voor de achteruitgang van de biodiversiteit. Tegenwoordig hebben deze bedrijven zich ontwikkeld en worden zij beschouwd als pioniers van het MVO. Regelmatig stellen zij problemen aan de kaak, die meer dan eens leiden tot controverses binnen de maatschappij. In 1976 initieerde het directielid van Shell, Sir Geoffrey Chandler, de algemene business principes. Zijn introductie heeft bij vele bedrijven tot een consensus geleid om zich op een maatschappelijk verantwoorde wijze te manifesteren. Het staat vast dat wij onze invalshoek dienen te wijzigen en wij, de bedrijven, de dialoog aan moeten gaan met onze stakeholders, de lokale maatschappij, professionals, verenigingen etc. om tot een gezamenlijke consensus te komen.

Vandaag de dag oppert men voor een sociaalpolitieke rol van het bedrijfsleven op zowel globaal als lokaal niveau. In een wereld waarin het bewustzijn rondom MVO zich ontwikkelt, een wereld waarin het bedrijfsleven MVO niet als management instrument ziet, maar deze vorm van werken in het bewustzijn van elke werknemer geïntegreerd is.

Door ons onderzoek naar de verscheidene business sectoren van Catalonie, gerelateerd aan de wereld rond de zee en de kust, hebben wij inzicht gekregen in de bedrijven en organisaties. Wij zien vele zakelijke mogelijkheden en kans op internationale uitwisselingen voor bedrijven waarin MVO een belangrijk issue is, en net als bij ons, diepgeworteld in het DNA zit.

VisualMar International Events & Press  integreert preventie en veilig werken in haar activiteiten waarbij mens en milieu gerespecteerd worden.

Delfin azul-ola

VISUALMAR, MARCANT RUMBS/ZET KOERS/ SETS COURSE

424134_525066904199671_2043980059_a L’evolució econòmica  recent ha suposat un canvi  en el desenvolupament de les activitats empresarials i ha impulsat a les companyies a orientar-se cap a la innovació la  sostenibilitat i cap a noves maneres de treballar, busquen establir més sinergies internacionals i generar confiança entre els seus grups d’interès.

Diversos sectors  empresarials relacionats amb activitats entorn el mar tenen a Catalunya un bon potencial de creixement . AM57grup hem desenvolupat Visual Mar Internacional Events & Press, per a proporcionar solucions de Comunicació que creïn valor a través de propostes personalitzades, dissenyar-les, impulsar-les i explica-les  i ajudar a les empreses ha establir els contactes precisos amb  diverses empreses i organitzacions  globals.   

VISUALMAR, ZET KOERS 

Recente economische ontwikkelingen hebben tot gedragsverandering  binnen organisaties geleid. Organisaties zijn innovatiever en zoeken naar synergie op globaal niveau. Ze proberen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen het publieke vertrouwen te vergroten.

Wij, AM57grup, zien het groeipotentieel van verscheidene Catalaanse organisaties die hun ondernemersactiviteiten op en rond de zee uitoefenen. Om deze groep optimaal te ondersteunen in haar communicatie hebben wij de lijn VisualMar opgezet. Onze lijn richt zich specifiek op international events & press. Door de behoeften van elke organisatie in acht te nemen, zorgen wij voor persoonlijke communicatieoplossingen en assisteren wij bij het vinden van contacten op internationaal vlak.

 VISUALMAR, SETS COURSE

Recent economic developments have led to changes in the behaviour of organizations. Companies have become more innovative and are searching for synergies on a global scale. Organizations strive to improve the public trust by focussing on corporate social responsibility.

We, AM57grup, are aware of the potential of several Catalan organizations that are connected to the sea. To support this group with their communication we created the new line VisualMar. The focus of our line is international press & events. By considering the needs of each company, we develop personalized communication solutions and assist in establishing contacts at the international level.
1000164_592232277483133_1169280842_n