Que pot fer un esdeveniment per la seva empresa?

images (3)

1. Fer-la notòria, convincent i respectuosa
amb les persones i l’entorn

2. Influir en l’opinió dels experts

3. Influir en la opinió dels seus públics

4. Motivar als i les treballadores

5. Enfortir i millorar les relacions amb altres
empreses o organitzacions.

6. Augmentar el compte de resultats.

En les crisi molts competidors abaixen la guàrdia, cal aprofitar aquests moments per fer l’esforç de  marcar un bon rumb.
Les dificultats, son en Comunicació, temps de grans oportunitats.

EFICACIA DEL PATROCINI

images
El patrocini es el finançament  i suport de tot tipus d’actes i iniciatives, amb la finalitat de difondre’ls  comercialment provocant una imatge favorable del patrocinador. Dit amb unes altres paraules el patrocini es el mateix que sponsoring o sponsorship i la finalitat es el retorn econòmic o d’imatge. Quan es cerquen patrocinadors gairebé tothom es capaç d’enunciar les raons d’èxit que obtindrà el patrocinador : la marca s’integra en la vida del ciutadà, pot oferir costos més econòmics que d’altres tipus de publicitat, proporciona bona imatge de marca etc. etc. però poques vegades els qui cerquen patrocinadors donen resposta adequada al que vol saber el patrocinador:  

Quina  es la proposta -técnica- detallada.
Quin es el target del consumidor.
Quin el posicionament del patrocinador.
Categories de Patrocini i beneficis  que es proposen.
Nivell de protagonisme del patrocinador dins l’esdeveniment o acció.
Missatges que cal transmetre.
Cobertura informativa prevista.
En quins espais, temps, suports etc. apareix  la marca patrocinadora.
Seguiment logístic. Que  es necessita i qui ho paga.
Quin tipus de retorn es garantitza.
Quin anàlisi d’audiència s’ha fet.
Com s’obtindran  les dades sobre el retorn econòmic  o d’imatge de les accions de patrocini.

Aquestes son algunes de les respostes que li calen  a la direcció de l’empresa patrocinadora a per a tirar endavant  la negociació. 

 

ESDEVENIMENTS

images (2)

Cada esdeveniment es un món, te les seves pròpies característiques i necessita d’una planificació independent.

Un treball de setmanes o mesos pot fracasar si l’organització no l’encerta en l’ejeccució de l’esdeveniment, ja sigui d’una junta d’accionistes, unes jornades, una convenció o una fira  etc;  la imatge de l’empresa o institució podria sortir greument perjudicada.

La planificació de qualsevol acte de l’empresa o institució s’ha de fer de tal manera que minimitzi les sorpreses i que contempli inicialment:

– PER QUE  ES FA
– QUAN S’ HA DE FER.
– QUI SON LES/ELS CONVIDATS O ASSISTENTS.
– QUE ES VOL FER.
– ON ES VOL FER.
– QUI EL DISSENYARÀ I CONTROLARÀ.
– COM ES DESENVOLUPARÀ.
– QUAN ENS COSTARÀ.

La complexitat dels esdeveniments ens obliga  a cuidar de tots els detalls sense deixar-ne cap a la improvització i  poder garantir l’èxit.

Protocol, el valor de l’aparença


images

Cal dir clarament que el protocol empresarial no existeix. Cada empresa o organització no governamental està organitzada de manera diferent, el que impedeix crear una normativa general pels esdeveniments.

El que si que podem fer es aplicar una sèrie de normes afegir-li una espurna de tradició de manera que creem un ambient adequat pels interessos de la nostra empresa.

Alguns consells podrien ser:

Les invitacions o saluda (més personal) cal enviar-les amb prou temps perquè els convidats puguin planificar la seva assistència_–  

En la invitació ha de figurar el càrrec que convoca, el motiu pel qual es convida, data hora i lloc i si es servirà un refrigeri o dinar.. i l’amenització de l’acte si s’escau.

La puntualitat es molt im
portant i diu de l’efectivitat de la nostra empresa.Els actes han de començar a l’hora prefixada. Si la Personalitat citada no pot venir, serà substituïda per l’empresa. Mai quedarà cap vacant.

Es convenient que la Personalitat sigui rebuda pel màxim càrrec de l’empresa o qui aquest delegui

Davant de dubtes, l’amfitrió designat per presentar l’acte en nom de l’empresa, reberà i acomiadarà a la porta a tots els convidats

 En actes en que el nombre de convidats sigui nombrós, es crearan comissions que s’encarreguin de les diverses personalitats i persones que assistiran al’acte.

 Es molt important que la sala i avantsala de l’acte estiguin netes, endreçades, molt ben organitzades, amb senyals o distintius reconeixibles de l’acte.

Les persones encarregades d’atendre als convidats han de dur un distintiu visible de la seva funció.

Dins el marc de regals o atencions especials, han de seleccionar-se detalls originals o clàssics de bon gust.

La configuració de les taules poden ser rectangulars, rodones, ovalades, quadrades.

– Activitats, actuacions, amenitzacions, decoració, han d’estar perfectament creats i dissenyats pel tipus d’esdeveniment, el perfil dels convidats i han de respondre a la filosofia de l’empresa, al missatge i als valors que es vol transmetre.